Cine-Forum: Divendres 26 de gener-“Viure i morir amb dignitat en el marc del 70 aniversari de la DUDH”

Sophie_Scholl

Anuncios

Programa del Seminari: “PROLEGOMENS UNA PEDAGOGIA PERSONALISTA” 2, 9, 16 i 23 de febrer; de 19h a 20’30 h. a Cristianisme i Justicia

 

personalisme-comunitari

Títol del seminari:
PROLEGÒMENS A UNA PEDAGOGIA PERSONALISTA

Proposta de quatre sessions a desenvolupar durant el mes de febrer de 2017: el dijous de cada setmana, els dies 2, 9, 16 i 23; de 19h a 20’30 h.

Amb aquest tema hom pretén desenvolupar el que constitueix el nucli del personalisme d’origen mounierià; la qual cosa significa abordar, dins de la concepció encarnada de l’ésser humà com a persona, la paradoxa entre les seves limitacions i les seves possibilitats d’autosuperació i de transcendència, em el marc d’un món que requereix actuacions i compromisos em un procés inacabable de humanització
Es tracta, a la fi, d’un esquema del que serien les bases antropològiques d’una educació que tingui en compte els plantejaments personalistes, intentant assenyalar les dimensions fonamentals de l’home com a persona.

La proposta del Seminari Permanent té quatre eixos:

1º eix: Aproximació a la identitat personal
La consideració de l’home com una identitat personal i narrativa com fonament de l’educació en la llibertat
Text: EMMANUEL MOUNIER: Manifest al servei del personalisme. Fundación Emmanuel Mounier, trad. catalana, 2008, (pàgs. 151-13)

2º eix: Aproximació a la vida activa de l’home
La consideració de la vida humana como una vida predominantment activa com a justificació d’una pedagogia activa.
Text: HANNAH ARENDT: La condición humana. Ediciones Paidós, 1993, (p. 201)

3º eix: Aproximació en l’alteritat en la vida de l’home
L’existència dels altres com a exigència d’una educació cooperativa i respectuosa dels altres. Fonament d’un engatjament ètic
.Text: EMMANUEL LEVINAS: L’humanisme de l’autre homme. Seuil, 1972,(p. 105)

4º eix: L’accés a la transcendència
L’obertura de l’existència a l’esdevenidor i la crida exterior des de la bellesa i des de la Transcendència com a necessitat d’una educació atenta a l’emergència del més enllà. Fonament de l’aprofundiment interior i de l’experiència espiritual.
Text: PAUL RICOEUR: Lectures 3. Phénoménologie de la religion, Seuil, 1994 (pàgs. 266-267).
L’orientació general del seminari és que les persones que potencialment s’hi apuntin, sense necessitar l’exigència de cap formació filosòfica prèvia, puguin sentir-se interessats en els continguts proposats i trobar-hi aplicabilitat.
Per exemple, qüestions com les immigracions i refugiats en massa, o el sentit del treball i l’obra, la hospitalitat, la intolerància, el respecte, la promoció del consumisme i les consecuències educatives que tingui…; són temes que hi van implicats en les reflexions que es proposaran.
Per encetar i il•lustrar cadascuna de les sessions, s’utilitzaran els textos citats escollits de pensadors d’entre els que seran punts de referència en les classes.

Professor:
Bonaventura Pedemonte, membre del Institut Emmanuel Mounier de Catalunya

Cristianisme i Justícia Curs 2016/2017

Institut Emmanuel Mounier de Catalunya

Seminari Permanent de Personalisme (curs 2016/2017)