Programa del Seminari: “PROLEGOMENS UNA PEDAGOGIA PERSONALISTA” 2, 9, 16 i 23 de febrer; de 19h a 20’30 h. a Cristianisme i Justicia

 

personalisme-comunitari

Títol del seminari:
PROLEGÒMENS A UNA PEDAGOGIA PERSONALISTA

Proposta de quatre sessions a desenvolupar durant el mes de febrer de 2017: el dijous de cada setmana, els dies 2, 9, 16 i 23; de 19h a 20’30 h.

Amb aquest tema hom pretén desenvolupar el que constitueix el nucli del personalisme d’origen mounierià; la qual cosa significa abordar, dins de la concepció encarnada de l’ésser humà com a persona, la paradoxa entre les seves limitacions i les seves possibilitats d’autosuperació i de transcendència, em el marc d’un món que requereix actuacions i compromisos em un procés inacabable de humanització
Es tracta, a la fi, d’un esquema del que serien les bases antropològiques d’una educació que tingui en compte els plantejaments personalistes, intentant assenyalar les dimensions fonamentals de l’home com a persona.

La proposta del Seminari Permanent té quatre eixos:

1º eix: Aproximació a la identitat personal
La consideració de l’home com una identitat personal i narrativa com fonament de l’educació en la llibertat
Text: EMMANUEL MOUNIER: Manifest al servei del personalisme. Fundación Emmanuel Mounier, trad. catalana, 2008, (pàgs. 151-13)

2º eix: Aproximació a la vida activa de l’home
La consideració de la vida humana como una vida predominantment activa com a justificació d’una pedagogia activa.
Text: HANNAH ARENDT: La condición humana. Ediciones Paidós, 1993, (p. 201)

3º eix: Aproximació en l’alteritat en la vida de l’home
L’existència dels altres com a exigència d’una educació cooperativa i respectuosa dels altres. Fonament d’un engatjament ètic
.Text: EMMANUEL LEVINAS: L’humanisme de l’autre homme. Seuil, 1972,(p. 105)

4º eix: L’accés a la transcendència
L’obertura de l’existència a l’esdevenidor i la crida exterior des de la bellesa i des de la Transcendència com a necessitat d’una educació atenta a l’emergència del més enllà. Fonament de l’aprofundiment interior i de l’experiència espiritual.
Text: PAUL RICOEUR: Lectures 3. Phénoménologie de la religion, Seuil, 1994 (pàgs. 266-267).
L’orientació general del seminari és que les persones que potencialment s’hi apuntin, sense necessitar l’exigència de cap formació filosòfica prèvia, puguin sentir-se interessats en els continguts proposats i trobar-hi aplicabilitat.
Per exemple, qüestions com les immigracions i refugiats en massa, o el sentit del treball i l’obra, la hospitalitat, la intolerància, el respecte, la promoció del consumisme i les consecuències educatives que tingui…; són temes que hi van implicats en les reflexions que es proposaran.
Per encetar i il•lustrar cadascuna de les sessions, s’utilitzaran els textos citats escollits de pensadors d’entre els que seran punts de referència en les classes.

Professor:
Bonaventura Pedemonte, membre del Institut Emmanuel Mounier de Catalunya

Cristianisme i Justícia Curs 2016/2017

Institut Emmanuel Mounier de Catalunya

Seminari Permanent de Personalisme (curs 2016/2017)

Anuncios

NOMENAMENT DEL RECONEIXEMENT EMMANUEL MOUNIER CATALUNYA 2017: JOSEP MARIA MONFERRER

josep-maria-monferrer

L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya (IEMC) amb la col•laboració de la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull atorga cada any el Reconeixement Emmanuel Mounier a aquelles persones o institucions que destaquin per actituds i activitats que expressin les qualitats més apreciades de la persona humana, ja sigui en l’àmbit intel•lectual com en el pràctic i comunitari, en l’horitzó del pensament personalista, sota les característiques del compromís amb el creixement de l’ésser humà i amb l’avançament social vers un món més just i habitable.

Enguany, l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) han decidit atorgar el Reconeixement Emmanuel Mounier 2017 al senyor Josep Maria Monferrer Celades, professor i membre actiu de la Plataforma d’Entitats i Veïns del barri de La Mina (ubicat al terme municipal de Sant Adrià del Besòs) i President de l’Arxiu Històric i Centre de Documentació de La Mina i del Camp de la Bota.

El pensament i l’actuació de Josep Maria Monferrer s’inspira en la perspectiva de la pedagogia crítica del pedagog Paulo Freire, emmarcada entre la confiança en la capacitat dialògica de l’ésser humà i la voluntat d’alliberament dels escruixits.

El punt clau en aquest projecte de llarg abast és el manteniment de la dignitat humana per damunt de tot, que en Josep Maria ha sabut despertar i cultivar en l’ànim de la comunitat de La Mina; un barri que pateix el fuet de la droga, la desocupació laboral i l’absentisme escolar, ingents problemes urbanístics i sagnants dificultats de convivència. Això l’ha conduït a la tasca mai no prou acabada de lluitar contra algunes polítiques institucionals, que de fa molts anys han estigmatitzat el barri de La Mina com a gueto.

L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, reconeixent la immensa tasca desenvolupada per en Josep Maria Monferrer a través de les institucions citades, troba motius per dirigir la seva atenció i consideració davant les seves complexes actuacions, com la seva feixuga tasca en pro de la superació dels hàbits violents, la promoció de l’escolarització i de la lectura entre els joves i la seva contribució a la reducció de l’atur; a fi d’evitar la degradació humana i el domini de la droga, amb la intenció de donar esperança a famílies i persones amb greus dificultats.

Per tot això, el IEMC i la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) expressen la seva satisfacció en atorgar aquest Reconeixement Mounier 2017 a la persona de Josep Maria Monferrer, guardó que serà lliurat el dia 18 de maig de 2017, a les 19h a la Sala Sant Jordi de la Facultat de Filosofia de Catalunya (c/. Diputació 231 de Barcelona) en un acte previ a la sessió ordinària de les Aules Mounier prevista per aquesta data.

Barcelona, 19 de gener de 2017

“PROLEGÒMENS A UNA PEDAGOGIA PERSONALISTA”- VII SEMINARI PERMANENT DE PERSONALISME

emmanuel-mounier-carlos-diaz-ref12360

La personalització mitjançant l’educació
Quatre sessions a càrrec de Bonaventura Pedemonte, membre vocal del IEMC.
Lloc: Cristianisme i Justicia
Roger de Llùria, 13, Barcelona
Dies: Els dijous 2, 9, 16 i 23 del mes de febrer

Inscripcions al Seminari: Secretaria Cristianisme i Justicia